Strona główna

JDC JOANNA DYBIEC jest nowoczesną, działającą na terenie całego kraju firmą, która posiada doświadczenie, wiedzę oraz wysoko wykwalifikowanych pracowników, specjalizującą się w eksploatacji i utrzymaniu w ruchu systemów kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz systemów wodociągowych wraz z urządzeniami wchodzącymi w skład takich systemów (przepompownie ścieków, wód deszczowych, separatory, studzienki deszczowe, systemy odwodnienia liniowego, stacje uzdatniania wody itp.).

Jednym z głównych kierunków działalności firmy jest wideo monitoring oraz czyszczenie nowych jak i tych będących w eksploatacji sieci kanalizacyjnych w zakresie średnic DN150 – DN700.

Posiadamy nowoczesny, mobilny i nowy sprzęt do wideo monitoringu jak również urządzenia do czyszczenia, płukania i udrażniania kanałów. Wszystkie w/w urządzenia są zamontowane na samochodzie dostawczym, umożliwiającym prowadzenie prac zarówno na budowie dużych obiektów typu budowa dróg jak również na prowadzenie prac na inwestycjach gdzie duży, ciężki sprzęt nie ma możliwości poruszania się w sposób swobodny (np. gęsto zabudowane osiedla domków jednorodzinnych, czy np. garaże podziemne).

Posiadane urządzenia posiadają wymagane atesty i spełniają odpowiednie normy i przepisy. Pozwalają na dokonanie przeglądu kanalizacji wraz z rejestracją spadków, uszkodzeń i stanu monitorowanej sieci.